PLATBY

Vážení rodiče,

členský příspěvek prosím posílejte na číslo účtu :

260 064 9099 / 2010

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Do poznámky uveďte jméno dítěte

Výše členských příspěvků:

děti z MŠ:              1500Kč

děti z 1.stupně:     2500Kč

děti z 2.stupně:     2800Kč

Děkujeme