Platby

Vážení rodiče,

členský příspěvek prosím posílejte na číslo účtu :

260 064 9099 / 2010

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Do poznámky uveďte jméno dítěte

Děkujeme