GDPR

V rámci Evropské unie bylo přijato nařízení známé pod označením GDPR1 (dále jen „nařízení“), které reguluje nakládání s osobními údaji. Nařízení nabývá účinnosti dne 25.května 2018 a má tzv. přímou účinnost, což znamená, že bude přímo zavazovat všechny subjekty na území Evropské unie bez nutnosti ingerence jednotlivých členských států.

Nařízení vymezuje osobní údaje v souladu s dosavadní legislativou, a to jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To znamená, že jakmile je možné nějakou fyzickou osobu identifikovat na základě poskytnutých či získaných informací, nebo pokud je taková fyzická osoba již identifikována, i všechny další zpracovávané informace související s takovou fyzickou osobou, jsou osobními údaji (i pokud by informace samy o sobě byly informacemi zcela obecnými, jako např. velikost oblečení atd.).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o zpracování osobních údajů v našem klubu Sportovní klub Ostraváček, z.s. jsou zvěřejněny v námi připraveném INFORMAČNÍM LISTU

 

Informační list