ČLENSTVÍ V KLUBU

Členství v klubu je podmíněno vyplněním členské karty ( přihlášky ) a uhrazením členského příspěvku.
Členské příspěvky jsou pro šk. rok 2017/2018 stanoveny následovně:

Děti z MŠ 1500 Kč/školní rok

Děti z 1.stupně ZŠ 2500 Kč/školní rok

Děti z 2.stupně ZŠ 2800 Kč/školní rok

Veškeré potřebné informace získáte na uvedeném telefonním čísle, případně zodpovíme emailem.

PŘIHLÁŠKA DO SK OSTRAVÁČEK2017